Menu Danh mục sản phẩm

logo

Thẻ được in hình và các thông tin liên quan của từng nhân viên, sinh viên, học sinh.Tấm thẻ nhân viên được sử dụng để nhận biết các thành viên của công ty. Ngoài ra thẻ nhân viên còn được dùng để kiểm soát ra vào, chấm công tính lương, theo dỗi tác phong công việc của nhân viên đối với công ty.Thẻ sinh viên, thẻ học sinh được sử dụng để quản lý tác phng của từng sinh viên học sinh cũng như quản lý kiểm soát hoạt động của sinh viên học sinh trong trường ở các bộ phận như: ra vào cổng trường, ra vào thư viện, phòng thí nghiệm và khi đi thi…. 

"Newcard - Thẻ Nhựa cho mọi lĩnh vực"
- Thiết kế và in mẫu miến phí , có liền -
- Nhận in thẻ với mọi số lượng -
- Giao hàng miễn phí -